Biuro inøynierii przemys≥owej
Jestes tutaj: Strona domowa   Oferta   Skanowanie 3D

Skanowanie 3D

Skanowanie 3D

Us?uga skanowanie 3D polega na kopiowaniu trójwymiarowych obiektów i odtworzeniu ich na komputerze. Skaner 3d jakim si? pos?ugujemy to skaner renomowanej ameryka?skiej firmy Nextengine. Skanowane mog? by? obiekty dowolnej wielko?ci, od najmniejszych elementów o d?ugo?ci mierzonej w milimetrach, a? po samochody ci??arowe.

Skaner 3D jest na tyle now? technologi?, ?e dopiero poznajemy spektrum wykorzystania jego mo?liwo?ci. Obcenie s?u?y on przede wszystkim do pomiaru cz??ci czy kontrolowania jako?ci, ale stosowa? go mo?na równie? chocia?by w stomatologii lub przy rekonstrukcji miejsca zbrodni.

 

OFERTA:

Skanowanie 3D.pdf


Copyright by Zigma - Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Kreacja marki: BrandPRO