Biuro inøynierii przemys≥owej
Jestes tutaj: Strona domowa   Oferta   Ci?cie wod?

Ci?cie wod?

Ci?cie wod?

Technologia jak? jest ci?cie wod? polega na ci?ciu materia?ów cienkim strumieniem wody b?d?cej pod bardzo wysokim ci?nieniem. W rezultacie otrzymujemy precyzyjne ci?cia o dok?adno?ci do 0,1 mm przy zachowaniu g?adko?ci powierzchni.

Wod? mo?na ci?? mi?dzy innymi takie materia?y jak: marmur i kamienie ozdobne, blach?, aluminium, szk?o, tworzywa sztuczne czy gum?. Grubo?? ci?tych materia?ów mo?e osi?ga? nawet 200 mm.

Komputerowe sterowanie pozwala na ustawienie dowolnego kszta?tu ci?tych materia?ów, a wysoka moc przerobowa maszyn pozwala na bardzo szybk? realizacj? zlece?.

Copyright by Zigma - Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Kreacja marki: BrandPRO