Biuro inøynierii przemys≥owej
Jestes tutaj: Strona domowa   O firmie

O firmie

Biuro in?ynierii przemys?owej Zigma jest kontynuatorem firmy Biuro Techniczne Polski, która od kilkunastu lat ?wiadczy?a us?ugi technologiczne i pomiarowe. Dynamiczny rozwój parku maszyn pozwoli? na rozszerzenie skali dzia?alno?ci Biura, dzi?ki czemu obecnie oferujemy naszym klientom szerok? gam? nowoczesnych rozwi?za? z zakresu in?ynierii przemys?owej, od ci?cia materia?ów laserem i wod?, a? do wykonywania precyzyjnych rekonstrukcji na podstawie skanu trójwymiarowego. Oferujemy równie? us?ugi z zakresu drukowania 3D.


O firmie

W?ród maszyn pracuj?cych w Biurze Zigma
znajduj? si? mi?dzy innymi:

 • Space Gear Mk II
 • Obrabiarka CNC
 • Frezarka CNC JAFO
 • Gi?tarka ZIGMA 40
 • Skaner NextEngine 3D
 • Drukarka 3D ProJet 1500

Wybrane moce przerobowe Biura In?ynierii Przemys?owej Zigma:

 • Produkcja 50 000 kratek wentylacyjnych rocznie
 • Laserowe ci?cie 500 metrów stali dziennie
 • Gi?cie 300 metrów bie??cych blachy dziennie
 • Skanowanie 50 bry? dziennie
 • Drukowanie do 10 modeli bry?owych dziennie
Copyright by Zigma - Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Kreacja marki: BrandPRO