Biuro inøynierii przemys≥owej
Jestes tutaj: Strona domowa

Zaawansowana technologia przemys?owa

adaptowana do Twoich indywidualnych potrzeb

Biuro In?ynierii Przemys?owej Zigma zajmuje si? projektowaniem maszyn oraz ich konstruowaniem. Projektujemy maszyny na specjalne zamówienie klienta dbaj?c o ka?dy szczegó?. Oferujemy tak?e us?ugi z zakresu skanowania 3d i drukowania 3d oraz frezowania CNC, toczenia i ci?cia laserem. Wykonujemy projekty z zakresu, gi?cia, obróbki, frezowania CNC i spawania materia?ów przemys?owych. oferujemy us?ugi z zakresu projektowania trójwymiarowego. Wykonujemy analizy komputerowe MES oraz FLOW.

Do nawi?zania wspó?pracy zapraszamy zarówno przedsi?biorstwa poszukuj?ce sta?ego dostawcy seryjnych produktów, jak równie? osoby chc?ce jednorazowo skorzysta? z pomocy naszych rozwi?za? technologicznych.

 

Tel.: +48 502 999 311
Fax: +48 61 64 17 999
E-mail: biuro@zigma.pl


Copyright by Zigma - Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Kreacja marki: BrandPRO